Archives for the ‘2018’ Category

CBS

CBS, för de som vill veta mer om hur snabbavveckling av ett företag går till. En process som till skillnad från en vanlig likvidation går snabbt. Detta de en likvidation kan ta upp mot sju till nio månader.